Με άνετη πλειοψηφία συνεχίζει και την επόμενη τετραετία στο τιμόνι του Δήμου Θέρμης ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος !!!