Home Pageδιακήρυξη

Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

H ιστορική παράταξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ του Δήμου Θέρμης είναι ένας αυτόνομος, συλλογικός, ανοικτός και συνθετικός αυτοδιοικητικός συνδυασμός ενεργών και δημιουργικών πολιτών, με κοινές πολιτικές αρχές, κοινά ιδανικά και ανιδιοτελή αγάπη για τον τόπο τους.

Το πλαίσιο αναφοράς της παράταξης μας έχει ως θεμέλια μια σειρά από πολιτικές αρετές, κοινωνικές αρχές και ηθικές αξίες. Μεταξύ αυτών κυρίαρχη θέση έχουν η κοινωνική αλληλεγγύη, η συναίνεση και η συνεργασία για την εκπλήρωση κοινών στόχων, ο σεβασμός και η εντιμότητα, η φιλαλήθεια, η υπεράσπιση του δημοκρατικού διαλόγου και η εκπλήρωση των πολιτικών δεσμεύσεων απέναντι στους πολίτες.

Η παράταξή μας πρεσβεύει ένα πρότυπο τοπικής ανάπτυξης που αξιοποιεί την επιστημονική γνώση για να αντισταθμίσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, έχοντας ως βάση τις προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών.

Η μακρά περίοδος της οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα μας άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην κοινωνική και πολιτική ζωή της. Η υποβάθμιση του επιπέδου και της ποιότητας της ζωής των πολιτών δεν αποτυπώθηκε μόνο στους απρόσωπους οικονομικούς δείκτες, αλλά στην προσωπική καθημερινότητα των συμπολιτών μας οι οποίοι βίωσαν πρωτόγνωρες ανατροπές στις κοινωνικές και πολιτισμικές σχέσεις τους, στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις τους.

Αυτή η κατάσταση είχε ως συνέπεια να βρουν ζωτικό χώρο και να εμφανιστούν σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ρητορικές και πρακτικές που έχουν ως άξονες τον λαϊκισμό και την ευκαιριακή αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων, όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η πρόσβαση σε κάθε είδους κοινωνικές υποδομές και η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και δυστυχώς αυτή η στρεβλή αντιμετώπιση των σημαντικών αυτών θεμάτων γίνεται πολλές φορές και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, η οποία αντί να ενισχύσει τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης επέλεξε να περιορίσει τη δυναμική της, τόσο μέσα από τον περιορισμό των οικονομικών της πόρων όσο και μέσα από την επινόηση διαδικασιών που αντιστρατεύονται τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της.

Σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο λειτουργίας, η αυτοδιοικητική μας παράταξη, ως διοίκηση του Δήμου Θέρμης αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που δημιούργησε το γενικότερο περιβάλλον με ρεαλισμό, συνέπεια, ετοιμότητα, και κυρίως εντιμότητα.

Με ρεαλισμό και έχοντας γνώση των προτεραιοτήτων όλου του Δήμου, των σύνθετων τεχνικών απαιτήσεων και της πρόσθετης γραφειοκρατίας που επέβαλαν τα μνημόνια ανταποκριθήκαμε στην αναγκαιότητα ανάπτυξης υποδομών.

Με συνέπεια και χωρίς να υποκύψουμε σε ευκαιριακές προκλήσεις κινηθήκαμε αποτελεσματικά σε τεχνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης σημαντικών έργων για όλο τον Δήμο.

Με ετοιμότητα σταθήκαμε απέναντι στην κοινωνική κρίση δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο ποιοτικών δομών για κοινωνική αλληλεγγύη και υποστήριξη και τέλος με εντιμότητα διαχειριστήκαμε τα οικονομικά του Δήμου προσπαθώντας να ισορροπήσουμε την ανάγκη για έσοδα με τις υποχρεώσεις μας για αναπτυξιακές δαπάνες.

Ωστόσο, οι προκλήσεις για τον Δήμο Θέρμης δεν τελείωσαν με τη διακηρυσσόμενη λήξη της εποχής των μνημονίων. Αυτή η μεταβατική περίοδος μέχρι την εποχή που η χώρα θα λειτουργεί σε ένα πλαίσιο κανονικών συνθηκών απαιτεί κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές στρατηγικές, σχεδιασμένες με γνώμονα την κοινωνική προσφορά και συγκεκριμένο πρόγραμμα που μπορεί να υλοποιηθεί με δυναμική και αποφασιστικότητα που στηρίζονται στη γνώση και την εμπειρία.

Στην περίοδο αυτή δεν χωράνε πολιτικές αντιπαραθέσεις που έχουν στόχο να διχάσουν τους πολίτες της Θέρμης. Δεν υπάρχουν πολιτικά ούτε κοινωνικά περιθώρια για να επαναληφθεί και στην τοπική μας κοινωνία η πρακτική του διχασμού που καλλιεργήθηκε σε κεντρικό επίπεδο με γνωστά αρνητικά αποτελέσματα. Μπροστά στις προκλήσεις που δημιουργούνται σε κάθε διάσταση της λειτουργίας ενός Δήμου που θέλει να είναι ανθρωποκεντρικός στους σχεδιασμούς του και αποτελεσματικός στις ευκαιρίες για ανάπτυξη, κάθε προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και πολώσεων με στόχο την εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων μόνο κακό μπορεί να κάνει.

Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση. Γνωρίζουμε ότι η μακρά και πετυχημένη διοίκηση του Δήμου από τα στελέχη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ έχει μπει στο στόχαστρο των κομμάτων που δεν βλέπουν τον Δήμο ως μια κοινωνία ανθρώπων με ενιαίο όραμα, αλλά ως ένα τρόπαιο που θα δημιουργήσει εντυπώσεις και θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη μετάβαση σε κομματικές θέσεις και κυβερνητικά αξιώματα. Ξέρουμε ότι στις τωρινές αυτοδιοικητικές εκλογές θα χρησιμοποιηθούν μέσα και δίαυλοι διαστρέβλωσης της αλήθειας για να σπιλωθεί όχι μόνο το έργο της διοίκησης του Δήμου, αλλά και οι προσωπικές διαδρομές ήθους και αξιοπρέπειας των στελεχών της παράταξής μας.

Εμείς, τα μέλη και οι φίλοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, σηκώνουμε για άλλη μια φορά το ανάστημά μας απέναντι σε αυτές τις κομματικές πρακτικές και τις ανούσιες πολιτικές προσωπικών επιδιώξεων και κοινωνικού διχασμού .

Εμείς, τα μέλη και οι φίλοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, δίνουμε τον αγώνα της συσπείρωσης, της ενότητας, της δημιουργίας και της προοπτικής. Δεν επιτρέπουμε να διακυβευθεί η ιστορική προσπάθεια των πολιτών και των εργαζομένων του Δήμου Θέρμης που δημιούργησε δημοκρατικές κοινότητες αλληλεγγύης με αναπτυξιακό δυναμικό.

Εμείς, τα μέλη και οι φίλοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, πιστεύουμε ότι αυτήν την ώρα οι πολίτες του Δήμου Θέρμης, θα επιλέξουν χωρίς ταλαντεύσεις μια κοινωνική και αυτοδιοικητική πρόταση. Την πρότασή μας.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ως αυτοδιοικητική παράταξη που λειτουργεί χωρίς καμία κομματική κηδεμονία και υποστήριξη, συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 με ανανεωμένο και έμπειρο ψηφοδέλτιο, με δυναμική παρουσία της νέας γενιάς, με εμπνευσμένη πρόταση έργων και διακυβέρνησης και ένα συλλογικό όραμα για κοινότητες πολιτών που μαθαίνουν, που είναι λειτουργικές, συμμετοχικές και κοινωνικά αλληλέγγυες.