Κάθε υποψήφιος θα πρέπει επικυρώσει την υποψηφιότητα του μέσα από το σύστημα δήλωσης υποψηφιοτήτων. Η διαδικασία είναι η εξής:

  1. Μπαίνετε στην σελίδα https://mcportal.ypes.gov.gr/login?returnUrl=%2Fcandidates%2Flist  Και συνδέστε με τους κωδικούς  σας taxis net
  1. Με την επιτυχημένη είσοδο στην εφαρμογή,  μεταφέρεστε στην ειδική σελίδα, όπου εμφανίζονται τα στοιχεία σας ως υποψήφιου, δηλαδή τα προσωπικά σας στοιχεία, ο Συνδυασμός και η Εκλογική Περιφέρεια (Δήμος ή Περιφέρεια) στην οποία είστε υποψήφιος.
  2. Στη σελίδα αυτή, πέρα από την πληροφόρηση, έχετε την δυνατότητα μόνο να επικυρώσετε ή να απορρίψετε την υποψηφιότητα σας
  3. Πατήστε αριστερά από το όνομα σας στο μολυβάκι που υπάρχει και θα εμφανιστούν τα καταχωρημένα στοιχεία τα οποίο θα πρέπει να ελέγξετε με προσοχή και αν υπάρχει λάθος να ενημερώσετε που διαχειρίζεται τα στοιχεία σας και να μην προχωρήσετε σε καμία ενέργεια
  4. Αν τα στοιχεία είναι σωστά τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην επικύρωση κλικάροντας (δηλώνοντας) υποχρεωτικά: • Ότι δεν έχετε αποδεχτεί υποψηφιότητα σε άλλο Συνδυασμό, • Ότι δεν έχετε αποδεχτεί υποψηφιότητα σε άλλη Εκλογική Περιφέρεια, • Ότι δεν έχετε στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, • Ότι αποδέχεστε ότι η επικύρωση έχει την έννοια της Υπεύθυνης Δήλωσης
  5. Αφού κλικάρετε τα παραπάνω πατάτε το κουμπί ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ και έχετε ολοκληρώσει την αποδοχή