Τον τίτλο της 1ης Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 διεκδικεί ο δήμος Θέρμης

Για ακόμα μία φορά, τρία χρόνια μετά την ίδρυση του Συμβουλίου Νέων Θέρμης, η δημοτική αρχή με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ενεργοποίησης της νεολαίας του τόπου.

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης από κοινού με το Συμβούλιο Νέων Θέρμης, έχοντας την αμέριστη στήριξη του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου και του αντιδημάρχου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας, Στέλιου Αποστόλου, σε αυτήν την πρωτοβουλία ετοίμασαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του 2024, πρόταση που επιθυμούν να υποβάλλουν προκειμένου να ανακηρυχθεί 1η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 ο Δήμος Θέρμης.

Ο δήμος Θέρμης, με σεβασμό στον θεσμό του Συμβουλίου Νέων έχει δείξει έμπρακτα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την συμμετοχή των νέων στα «κοινά», κινητοποιώντας μεγάλο μέρος της νεολαίας στο πλαίσιο των ποικίλων δράσεων του. Επιδιώκοντας ακόμα μεγαλύτερα οφέλη για τους νέους διεκδικεί τον τίτλο της 1ης Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας που θεσμοθετήθηκε από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Η προκήρυξη της διαδικασίας ανακήρυξης της 1ης Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 υπεγράφη στις 28 Μαρτίου και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες δράσεις, που αποτελούν κληροδότημα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, ο θεσμός της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας έχει διττό στόχο. Αφενός να προάγει τη συμμετοχή των νέων 15 – 29 χρονών στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα μέσω ενός προγράμματος δράσεων και παρεμβάσεων, ούτως ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες και να συμβάλουν με τη δική τους νεανική, ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης και αφετέρου να προβάλει τον Δήμο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάθε αίτηση, προκειμένου να λάβει τον τιμητικό τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία πρόταση και ένα πρόγραμμα που θα ταυτίζονται με τους στόχους του θεσμού και, παράλληλα, θα αποφέρουν οφέλη στην ίδια την πόλη και στην κοινωνία των πολιτών της, τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν από κοινού με τις νέες και τους νέους της πόλης.

Προς το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου συνάντηση στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρμης με τη συμμετοχή συμπραττόντων φορέων για την πρόταση.