Ο ΔΗΜΟΣ μας ΕΝΩΝΕΙ

Με υποψήφιο Δήμαρχο τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο, ενώνουμε τις δημιουργικές δυνάμεις της περιοχής μας, αξιοποιούμε τους ενδογενείς ανθρώπινους και φυσικούς πόρους μας, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να επιτυγχάνουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας με δημοκρατικές αρχές, συλλογική συνείδηση, αξιοκρατία, διαφάνεια, κοινωνική λογοδοσία και ακεραιότητα.

Για την Ποιότητας ζωής

Κύριος στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας. Επενδύουμε στην ανάπτυξη υποδομών που διευκολύνουν τη ζωή και την ασφάλεια όλων.

Για το Περιβάλλον

Αγωνιζόμαστε για έναν καθαρότερο και πιο πράσινο Δήμο Θέρμης. Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Για την Οικονομία

Υποστηρίζουμε την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προωθούμε την επιχειρηματικότητα και παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη και κατάρτιση στους νέους επιχειρηματίες για την επιτυχία των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Για τη Νεολαία μας

Επιδιώκουμε τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην εκπαίδευση, τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών εργασίας και την προώθηση της καινοτομίας

Για τον Πολιτισμό

Προάγουμε τη συνεργασία με τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, δημιουργώντας εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ενθαρρύνουν τους νέους μας στην ανάπτυξη των ταλέντων τους.

Για τα μεγάλα έργα

Το μέλλον του Δήμου μας βασίζεται σε ισχυρές υποδομές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ευημερία. Δημιουργούμε έναν προοδευτικό, λειτουργικό Δήμο, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προάγει την αειφορία και την ανάπτυξη.

Με έργο γράφουμε ιστορία,
με γνώση και όραμα χτίζουμε το μέλλον!

Νέα & Ανακοινώσεις

Μείνετε ενημερωμένοι με τα νέα και τις ανακοινώσεις του Συνδυασμού μας

Βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή .pdf το Πρόγραμμα του συνδυασμού της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και το φυλλάδιο με τους υποψηφίους