Δημοσιοποίηση ανεπίσημων αποτελεσμάτων .
Τα αποτελέσματα που δημοσιεύουμε δεν είναι τα επίσημα του Πρωτοδικείου, που θα ανακοινωθούν πιθανότατα αύριο.
Είναι τα αποτελέσματα με βάση τα πρακτικά που έστειλαν στο δήμο οι δικαστικοί Αντιπρόσωποι.
Δεν δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της Κοινότητας Θέρμης καθώς λείπουν δύο εκλογικά τμήματα.

ΔΕ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΑ.pdf

ΔΕ-ΘΕΡΜΗΣ-ΤΟΠΙΚΑ.pdf

ΔΕ-ΜΙΚΡΑΣ-ΤΟΠΙΚΑ.pdf