Για τα σχολεία, τις παιδικές χαρές, τις σχολικές καθαρίστριες

Ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου

Αυτά είναι μερικά από τα έργα που υλοποιούμε